partner

Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS to pierwszy prywatny Uniwersytet w Polsce oferujący interdyscyplinarne programy kształcenia dostosowane do potrzeb studentów. Dydaktycy nie tylko przekazują najnowszą wiedzę, lecz także odkrywają ją wspólnie ze studentami. W atmosferze zaufania i partnerstwa motywują studentów do odkrywania swoich zdolności i precyzowania przyszłych planów zawodowych. Zachęcają ich do urzeczywistniania naukowych ambicji i wspierają w ubieganiu się o granty na własne projekty badawcze