partner

V4SDG

Visegard for Sustainability

Visegrad for Sustainability to pierwsza organizacja pozarządowa zajmująca się zagadnieniami związanymi z zrównoważonym rozwojem na poziomie V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Jest to międzynarodowa organizacja kierowana przez młodzież, starająca się stworzyć zupełnie nowy, oparty na zrównoważonym rozwoju profil dla naszej regionalnej grupy. Ich trzy główne cele to:

  • Stworzenie pierwszej sieci online z udziałem wielu interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju w V4;
  • Podjęcie globalnego rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju V4;
  • Opracowanie wizji zrównoważonego rozwoju dla V4, która może służyć za podstawę do kompleksowych działań.