speaker

Jan Chudzyński

Dziennikarz

Jan Chudzyński jest członkiem ruchu Economists for Future, czyli międzynarodowej grupy postulującej zmiany w nauczaniu i uprawianiu ekonomii w kierunku nauki uwzględniającej zmianę klimatu i wymiar fizyczny planety. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i studiów Wzrost Gospodarczy i Ekonomia Rozwoju na Uniwersytecie Karola III w Madrycie. Bada i pisze na temat wpływu gospodarki i ekonomii na środowisko i społeczeństwo, industrial ecology i postgrowth/degrowth.