speaker

Dario Cipriani

Investment Director

Dyrektor Inwestycyjny w CEE Equity. Specjalista do spraw energii odnawialnej i jej finansowania na obszarze Ameryki oraz Europy Południowej, Środkowej i Wschodniej. Pracował i doradzał przy bardzo wielu projektach, zarówno o skali globalnej, jak i lokalnej. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie w Kalifornii, studiował także EU Business Law oraz Italian Commercial Code na Uniwersytecie w Bocconi.